Tomita

สินค้าและบริการของเรา

1. ผลิตภัณฑ์เพื่อการดำเนินงาน บำรุงรักษาและซ่อมแซมในโรงงานอุตสาหกรรม (MRO)

สินค้าของเรามีทั้งผลิตในประเทศญี่ปุ่นและผลิตภายในประเทศ ราทำการสต็อคสินค้าบางรายการเพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนการจัดส่งสินค้า (ท่านสามารถตรวจสอบสินค้าที่มีรายการสต็อคสินค้ากับทางฝ่ายขายบริษัท) สำหรับที่ผลิตต่างประเทศทางเรามีเที่ยวบินขนสินค้าระหว่างประเทศ

เข้าสต็อคของเราอาทิตย์ละ 2 เที่ยวบิน

2. ตัวกลางจัดจำหน่าย เครื่องจักร, อุปกรณ์เครื่องจักรอย่างครบวงจร

เราเป็นตัวกลางในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่บริการติดตั้ง ตรวจสอบความสมบูรณ์ รวมถึงบริการบำรุงรักษาซ่อมแซม

นอกจากนี้เราสามารถออกแบบและเพิ่มเติมคุณสมบัติการทำงานด้วย ระบบเคลื่อนย้าย ขนถ่ายอัตโนมัติ และ ตรวจสอบอัตโนมัติ ให้กับเครื่องจักรของเรา

อีกทั้ง เราสามารถดัดแปลง สายการผลิตปัจจุบัน และออกแบบระบบ จากผู้ผลิตเครื่องจักรเอง หรือ บริษัทวิศกรในท้องที่ หรือบภายในประเทศ